Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van THAI Travel

Wanneer je een reservering maakt, dan ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden.

1. Reserveringsopdracht
THAI Travel kan een reservering voor je maken en verleent deze dienst in jouw opdracht. Zij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen jou en de door jouw gekozen dienstverlener. THAI Travel is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst en of uitvoer. Thai Travel kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor losse vliegtickets, autohuur, hotelkamers en verzekeringen voor je afsluiten.

Na het definitief maken van de bestelling kun je geen gebruik meer maken van het wettelijke herroepingsrecht, daar deze is uitgesloten voor diensten betreffende logies en vervoer. Dit houdt in dat je de overeenkomst niet meer kosteloos kunt ontbinden.

THAI Travel is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. Deze voorwaarden kun je rechtstreeks bij de dienstverlener verkrijgen. THAI Travel is uiteraard wel verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van haar dienstverlening.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste passagiersnamen, e-mail adres, telefoonnummer en dergelijke.

Ook ben je zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van de juiste en geldige reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Houd er rekening mee dat een visum ook nodig kan zijn voor het land waar je een tussenlanding of overstap maakt. THAI Travel is niet aansprakelijk voor enig ongemak of gevolgen welke voortvloeien uit het niet in bezit hebben van de juiste reisdocumenten.

De persoon die de reservering maakt dient 18 jaar of ouder te zijn. Door een reservering via THAI Travel te maken, ga je akkoord met de van toepassing zijnde voorwaarden.

2. Betaling
2.1 Directe betaling
Je kunt bij ons direct betalen via iDEAL of sofortbanking en Mister cash. Ter preventie van creditcardfraude dien je het correspondentie adres op te geven van de bij de bank bekende adresgegevens van de creditcard houder. In sommige gevallen zullen wij je aanvullende informatie opvragen omtrent de creditcard. Hierbij kun je denken aan het toesturen van een kopie van het paspoort en een kopie van de creditcard.

3. Levering
3.1 Nadat je een reservering hebt gemaakt en het volledige bedrag is betaald, zullen wij tot levering van jouw vliegtickets overgaan. Het ticket betreft een elektronisch ticket, welke wij per e-mail versturen naar het door jouw opgegeven e-mail adres binnen 24 uur na betaling.

3.2 THAI Travel behoudt zich te allen tijde het recht voor om zich binnen 2 werkdagen na reservering te beroepen op de afgegeven tarieven. Dit kan bijvoorbeeld komen door computerstoringen of onverwachte wijzigingen van luchthavenbelastingen en veiligheidstoeslagen (‘security taxes’). Mocht het totaalbedrag van jouw reservering hierdoor onverwacht hoger uitkomen, dan mag de reservering kosteloos worden geannuleerd of je maakt de reservering alsnog definitief voor de hogere prijs middels bijbetaling.

3.3 Het herroepingrecht is uitgesloten voor diensten betreffende logies en vervoer. Dit houdt in dat je de overeenkomst niet meer kosteloos kunt ontbinden. Indien je jouw boeking wilt annuleren rekenen wij 45 euro administratie kosten per persoon wanneer de vliegtickets nog niet zijn uitgegeven. Is dit wel het geval dan ben je ook nog aan de annuleringskosten van de luchtvaartmaatschappij gebonden, in vele gevallen is dit 100%.

3.4 In de wereldwijde reserveringssystemen worden soms (combinaties van) luchtvaartmaatschappijen aangeboden waarvoor het niet mogelijk is een e-ticket af te geven omdat deze luchtvaartmaatschappijen geen ticketing overeenkomst met elkaar hebben, of omdat deze luchtvaartmaatschappijen geen officieel IATA lid zijn. In deze gevallen neemt een medewerker van ons contactcenter binnen 48 uur na boeking contact met je op om de eventuele alternatieven te bespreken. THAI Travel behoudt zich het recht voor deze boekingen te weigeren en de vooruitbetaalde reissom te restitueren.

4. Aansprakelijkheid

4.1 THAI Travel zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

4.2 Onverminderd het hiervoor bepaalde, aanvaardt THAI Travel geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverleners(s) verstrekte informatie. THAI Travel draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal.

4.3 Voor zover THAI Travel zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten. Zogenaamde gevolgschade is hiervan uitgesloten.

4.4 THAI Travel is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd door de directie van THAI Travel.

5. Controleer het actuele reisschema voor vertrek
Het kan voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij een wijziging aanbrengt in het reisschema. De luchtvaartmaatschappij is hiertoe gerechtigd om dit op ieder moment te doen, maar dient je wel van een alternatief te voorzien. Uit service oogpunt zullen wij deze schemawijzigingen zo spoedig mogelijk naar het door jouw opgegeven e-mail adres sturen. Wij zijn niet aansprakelijk als deze e-mails je niet of niet tijdig bereiken.

Wanneer er een schemawijziging voordoet op de dag van vertrek dien je er rekening mee te houden, dat wanneer de vlucht later vertrekt, de originele inchecktijd van de oorspronkelijke vlucht gehandhaafd blijft. Je kunt te allen tijde kijken op de website van de desbetreffende luchthaven voor actuele vertrekinformatie.

6. Annuleren / wijzigen
Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering- of wijzigingskosten, worden ook 80 euro administratiekosten per persoon per gebeurtenis in rekening gebracht.

Let op: de medereiziger mag alleen voor zich- of haarzelf wijzigen. De hoofdboeker mag de gehele reis wijzigen en/of annuleren.

Elke annulering dient per e-mail te worden ingediend. Dit dient uiterlijk 3 werkdagen na de gebeurtenis te geschieden doch minimaal 2 werkdagen voor vertrek. Deze annulering dient te geschieden door de persoon, die de reservering heeft gemaakt. In alle gevallen dien je onze ontvangstbevestiging van jouw annuleringsverzoek af te wachten, hetgeen aangeeft dat jouw annulering bij ons is ontvangen en door ons wordt verwerkt.

Je kunt vooraf aan onze helpdesk vragen wat de annulerings- of wijzigingskosten zijn van de luchtvaartmaatschappij. Ook kun je dit zien in het boekingsproces. In de meeste gevallen zijn deze kosten 100%, hetgeen betekent dat restitutie niet mogelijk is. Wil je een flexibel ticket, informeer dan bij onze helpdesk naar de mogelijkheden. Flexibele tickets hebben doorgaans (veel) hogere tarieven.

Als je niet volgens de voorwaarden van jouw annuleringsverzekering annuleert of als je geen annuleringsverzekering hebt afgesloten, dan zijn de (aanzienlijke) annuleringskosten voor eigen rekening. Indien de annuleringskosten op jouw ticket niet 100% zijn, kunnen wij het ticket voor (gedeeltelijke) restitutie indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Het ticket (dit geldt niet voor elektronische tickets) dient binnen 1 jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum ter annulering te zijn ingediend, anders is het ticket verlopen en kan er géén restitutie meer worden verleend. Het te restitueren bedrag wordt aan je overgemaakt, zodra wij het bedrag van de luchtvaartmaatschappij hebben ontvangen. Dit duurt gemiddeld 8 tot 12 weken, maar kan in sommige gevallen aanzienlijk langer duren (6 tot 12 maanden).

Als je wél volgens de voorwaarden van jouw afgesloten annuleringsverzekering annuleert, dan betaalt de verzekeringsmaatschappij de annuleringskosten. Het te restitueren bedrag wordt dan aan jou overgemaakt, zodra wij het bedrag van de verzekeringsmaatschappij hebben ontvangen.

Indien er sprake is van restitutie op de vliegtickets conform de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, dan betreft dit het bedrag aan vliegtickets inclusief luchthavenbelasting, maar exclusief de bemiddelings- c.q. reserveringenkosten, tickettoeslagen en eventuele overige producten die je bij ons hebt gekocht.

7. Enkele belangrijke leveringsvoorwaarden van luchtvaartmaatschappijen

In het kader van advies en informatieverstrekking geven wij hieronder enkele belangrijke leveringsvoorwaarden aan die alle luchtvaartmaatschappijen hanteren:

7.1 Retourtickets als enkele reis
Van een retourticket kun je niet enkel de terugreis gebruiken: Als je geen gebruik maakt van de heenreis, dan wordt automatisch jouw terugreis geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij!

7.2 Instappen luchthaven van vertrek zoals geboekt

Je dient altijd in te stappen op de luchthaven van vertrek zoals je hebt geboekt: je kunt dus nooit halverwege instappen bij een luchthaven waar je een overstap maakt. Doe je dit toch dan heeft de luchtvaartmaatschappij het recht je het tariefsverschil voor de route die je wel reist bij te laten betalen.

7.3. Leeftijden van kinderen en baby’s.
Kinderen zijn 2 t/m 11 jaar en baby’s 0 t/m 1 jaar op tijdstip van de heenreis (indien de baby tijdens reis 2 jaar wordt kunnen afwijkende tarieven gelden, bel hierover onze helpdesk).

7.4 Vervoersplicht.
Een luchtvaartmaatschappij heeft een vervoersplicht om passagiers met geldige tickets en reisdocumenten te vervoeren van en naar bestemmingen zoals gereserveerd. De luchtvaartmaatschappij is niet verplicht tot het leveren van maaltijden tijdens, voor of na de vlucht. Het is afhankelijk van uw bestemming en de (charter)maatschappij waar je mee vliegt, of maaltijden en drankjes wel of niet aangeboden worden op de vlucht. Indien er geen gratis consumpties geserveerd worden aan boord, heb je vaak wel de mogelijkheid om tijdens de vlucht snacks en drank te kopen. Dit is voor eigen rekening. Tevens is de luchtvaartmaatschappij niet verplicht om een hotelovernachting aan te bieden op een overstap bestemmingen in geval van lange overstaptijd.

8. Geschillen
Klachten over een door THAI Travel gemaakte reservering kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, bij de THAI Travel klantenservice worden ingediend. Wil je een klacht indienen i.v.m. de dienstverlening van de luchtvaartmaatschappij, dan verzoeken wij je om rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende luchtvaartmaatschappij.

9. Low-costmaatschappijen
Je dient er rekening mee te houden dat de meeste low-cost maatschappijen toeslagen berekenen voor het meenemen van ruimbagage. Handbagage is meestal inbegrepen zolang de afmetingen van de handbagage voldoen aan de richtlijnen van de desbetreffende low-cost luchtvaartmaatschappij. Tegenwoordig dien je meestal van tevoren aan te geven of ruimbagage wordt meegenomen. Bij het achterwege laten daarvan worden tijdens het inchecken op de luchthaven aanzienlijk hogere tarieven doorberekend.

De meeste lowcostmaatschappijen geven geen restitutie wanneer je je vliegticket annuleert. Wel is het mogelijk om tegen kosten en een eventueel tariefsverschil het vliegticket te wijzigen.

Bij Ryanair en bmibaby dien je vooraf thuis in te checken. Dit is kosteloos. Wanneer je dit niet doet betaal je op de luchthaven voor Ryanair € 60,- per persoon, per enkele reis. Je ontvangt na je boekingsbevestiging een e-mail met alle gegevens en de incheckprocedure.

10. Vertrekbelasting
Sommige luchthavens en luchtvaartmaatschappijen kennen lokale vertrekbelastingen, met name in het Verre Oosten, Midden- en Zuid-Amerika en Nieuw-Zeeland. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen low-costmaatschappijen of lijndienstmaatschappijen. Deze vertrekbelastingen worden niet door Thai Travel geheven, maar apart op de vertrekluchthavens in opdracht van de lokale overheden.

11. Stoelvoorkeur
Indien een luchtvaartmaatschappij technisch de mogelijkheid biedt en er een directe koppeling met ons systeem is, is het mogelijk een stoelvoorkeur (stoelnummer) door te geven in ons reserveringssysteem. Deze stoelvoorkeur kan nimmer gegarandeerd worden.